اطلاعات حساب

در صورتی که از پرداخت آن لاین در خرید اینترنتی سایت استفاده نمی کنید و قصد دارید مبلغ نهایی فاکتور را به حساب انتشارات تلاوت آرامش واریز و یا کارت به کارت نمائید.