افتخارات

 

کسب مقام دوم کمیته محصولات فرهنگی در جشنواره رصدنمای ملی عین

1395

کسب مقام سوم بخش کتاب در جشنواره رصدنمای ملی عین

1395

غرفه برتر بخش عمومی نمایشگاه کتاب

1392

مولف برتر استان البرز

1395

مولف برتر انقلاب اسلامی در آیین تجلیل ۴۰ قلم

1397

ناشر برتر استان البرز در حوزه عفاف و حجاب

1392