بهزاد دانشگر

مدیر و مؤسس مرکز آفرینشهای ادبی قلمستان

مدرس کارگاه های داستان نویسی و رمان نویسی

مدیریت تولید نزدیک به دویست عنوان کتاب

مدیریت تولید نزدیک به دویست عنوان کتاب

عضو شورای سیاستگذاری جایزه ادبی جمالزاده

دبیر چهارمین دور جایزه ادبی اصفهان

داور بخش داستان در جشنواره های مختلف داستانی و فرهنگی

تالیف کتاب‌هایی مانند:
نفس
دیدار در لس‌آنجلس
دخترها بابای‌اند
دختران آفتاب
ادواردو
و….