حجه الاسلام محمد زارعی توپخانه

متولد سال ۱۳۵۸

دکترای روانشناسی عمومی

سطح ۳ حوزوی

مدرس دانشگاه

برگزاری کارگاه های مختلف در زمینه خانواده

مشاور حوزه علمیه قم

مشاور معاونت تهذیب

مشاور دفتر تبلیغات اسلامی

دارای پژوهش در رابطه با:

خانواده

مدیریت جنسی

همسر گزینی

تفاوت و تعارض زناشویی

رابطه معشرت با جنس مخالف

سلامت روان

متغیرهای پایبندی به حجاب

روابط آزاد زن و مرد از دیدگاه دین

الگوی سلامت روان

تالیفات:

بازگشت غرب به عفاف

کنترل غریزه جنسی

مدیر عامل زندگی