محمد حسن زمان وزیری

فوق لیسانس مدیریت

مدرس دوره‌های آموزشی طلایه داران عفاف

مدیر عامل انتشارات تلاوت آرامش
مدیر عامل موسسه فرهنگی خیبر
عضو هیئت مدیره انجمن کتابفروشان انقلاب اسلامی(خوشه)

مولف و پژوهشگر کتاب‌های:
خانه ای پیش خدا

زن ستم تاریخی ستم برابری

ما طلبکاریم

مجموعه ۴ جلدی خانواده

و….