سفیران آمریکایی‏

نعیمه اسلاملو

سفیران آمریکایی، نتیجه ی رصد، تحقیق، تماشای صدها فیلم و انیمیشن و بررسی شــخصیتهای الگوســاز برای (پسران)کودکان و نوجوانان است

40000 تومان

موجود در انبار

سفیران آمریکایی‏

40000 تومان

سفیران آمریکایی، نتیجه ی رصد، تحقیق، تماشای صدها فیلم و انیمیشن و بررسی شــخصیتهای الگوســاز برای (پسران)کودکان و نوجوانان است که با مطالعه ی دقیق و پژوهشهای علمیچندساله، شاخص ترین شخصیتها که بر روی آنها هدف گذاری اســتراتژیک شــده و در نتیجه، مورد استقبال بیشــتری قرار گرفته و از نظر فکری و روحی، تأثیر بیشتری بر روی کودکان و نوجوانان داشته، معرفی شده اند. در این مجموعه، شناسنامه و سبک زندگی بتمن، سوپرمن، اسپایدرمن، بن تن و هری پاتر مورد بررســی قرار گرفته و ســعی شــده اســت تا عالوه بر نشــان دادن چگونگی جهانی شــدن آنهــا و چگونگــی القــای ناخودآ گاه ســبک زندگی ایــن شــخصیتها، راهکارهای روانشناسی برای جلوگیری از کاهش آثار مخرب آنها ارائه شود. نقــش جهانــی و ویژه ی این پنج شــخصیت در میان انبوه شــخصیتهای انیمیشــنی دیگــر، تمرکــز خاص جبهه ی مقابل بــر روی آنها، اثرگذار و وســیع تر بودن ابعاد مختلف ِ محصوالت آنها، مهم ترین دالیل ســبک زندگی این شــخصیتها و تعدد و تنوع بسیار انتخاب این پنج شخصیت در این مجموعه است.

موضوع

کودکان

پدیدآورندگان

نعیمه اسلاملو

ناشر

انتشارات تلاوت آرامش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر)

چاپ اول

تابستان 1397

آخرین چاپ

دوم

شمارگان تاکنون

2000 نسخه

تعداد صفحات

128

تعداد رنگ چاپ

دو رنگ

شابک

978-600-6232-65-2

اشتراک در
اطلاع از
guest
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها