نظر سنجی

۱. محتوای کتاب تا چه میزان اثرکذار بود و شما را به ادامه خواندن آن ترغیب کرد؟

۲. طرح جلد کتاب تا چه میزان در نگاه اول شما را به خود جذب کرد؟

۳. قطع و اندازه کتاب را تا چه حد مناسب می‌دانید؟

۴. قیمت کتاب را با توجه به محتوا و تعداد صفحه‌های آن تا چه میزان مناسب می‌دانید؟

۵. چقدر احتمال دارد خواندن این کتاب را به دیگران توصیه کنید؟

اشتراک گذاری:

دسته بندی محصولات